Kinderdagverblijf Jottum in Groningen

Jottum en de Thomas Gordon Methode

Thomas Gordon, een Amerikaanse psycholoog, hoorde vaak in zijn spreekkamer:

“Mijn kinderen luisteren niet naar ons”, aldus de ouders en “Mijn ouders begrijpen mij niet”, zeiden hun kinderen.

Hij vergeleek deze miscommunicatie met zendapparatuur. Onduidelijk verzonden boodschappen aan de ene kant, niet goed ontvangen berichten aan de andere kant.

Hij ontwikkelde zijn zogenaamde Gordon-methode, die zich richt op beter communiceren met kinderen. Kenmerken van deze methode zijn:

  • Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen
  • Zó praten dat kinderen je ook begrijpen
  • Zó conflicten oplossen dat niemand verliest
  • Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt

Met als gevolg:

  • Meer begrip bij opvoeder/medewerker en kind
  • Meer geduld voor elkaar
  • Een betere sfeer
  • Betere oplossingen, minder conflicten
  • Meer gevoel van verantwoordelijkheid bij het kind
  • Positief zelfbeeld van het kind

De Pedagogische Medewerkers (PM-ers) bij Jottum werken en communiceren met de kinderen volgens deze methode. De kinderen mogen zijn wie ze zijn.

De PM-ers zijn eerlijk en zichzelf. Ze geven het voorbeeld hoe om te gaan met anderen en daarbij de eigen grenzen te bewaken.

Jij bent belangrijk. Ik ben net zo belangrijk!

terug
Jottum